mountain tor j
ข่าวสาร

ต่อ จักรกฤษณ์ ใจอารีย์

หูยยยย ผมจิบอกว่าเมาเทนพี่ๆ ทุกท่าน ตลอดที่ผมฝึกงานมาทั้งหมดระยะเวลา 3 เดือนที่ได้ใช้ชีวิตในบ้านหรือเรียกกองทัพ เมาเทน