mountain june
ข่าวสาร

จูน ณัชฐา ลิ้มดำรงค์ชิต

แรกเริ่มเดิมที.. ที่รู้ว่าจะต้องไปฝึกงาน ในใจอ่ะ ไม่มีที่ไหนเลย ไม่รู้จะไปฝึกงานที่ไหน จะไปกับใคร จะฝึกเกี่ยวกับอะไร ไม่รู้เลย.. แล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มบอกว่าเออเนี้ยจะส่งไปบริษัท เมาเทน ที่นั้นเขารับเด็กฝึกงานนะ เด็กต่างจังหวัดด้วยน่าสนใจเลยว่าจะลองส่งไป เราก็เลยคิดว่าไปด้วยเอาด้วยๆ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้