mountain happy
ข่าวสาร

แฮปปี้ องอาจ ปุลาถาเน

ช่วงแรกๆ ยอมรับว่าตื่นเต้นบอกเลยว่าเกรงมากๆเพราะไม่เคยทำงานอย่างนี้มาก่อน ถ้าเป็นงานแบกหามพอได้ครับฮ่าๆๆ แต่พี่ๆเป็นกันเองมากก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าไม่เกรง และก็ไม่เครียดมาก