mountain ja
ข่าวสาร

จา จารวี ศรีพรหม

ฝึกงาน….จะเป็นยังไง จะเครียดขนาดไหน คือสิ่งที่จาคิดและกังวล ก่อนจะมาที่นี่ แต่ไม่ใช่ ที่นี่เป็นบริษัทที่อบอุ่นเป็นกันเอง รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่บริษัทรับเข้ามาฝึกงาน ทั้งงานสวยมีคุณภาพ และความเป็นกันเองเหมือนครอบครัว