mountain mai
ข่าวสาร

ใหม่ ทัศนีย์ วู้ชัยภูมิ

สำหรับการฝึกงานในครั้งนี้ ในการทำงานช่วงแรก รู้สึกเกร็ง ทำตัวไม่ถูก กลัวปรับตัวเข้ากะเพื่อนกะพี่ไม่ได้ ที่สำคัญเรื่องงาน เครียด กลัวทำงานออกมาไม่ดี เพราะตัวเองไม่ใช่คนที่เก่ง แต่ทุกอย่างมันก็ปรับตัวได้ไปตามเวลาของมันต้องขอบคุณความผูกพัน ความรัก เสียงหัวเราะที่มีให้กันตลอดเวลา