mountain salii
ข่าวสาร

สาลี่ พนัส การกระสัง

ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเข้าเว็บบริษัทได้ประมาณน่าจะสองถึงสามปีแล้วและกดไลค์เพจบริษัทในเวลาเดียวกัน (ซึ่งนั้นบ่งบอกว่าผมเป็นแฟนพันธ์แท้ของบริษัทหรือป่าว 555)