mountain nai
ข่าวสาร

นาย อทิตยา คลังผา

จะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะไม่รู้จะเล่าให้ฟังยังไงดี 5555 ระยะเวลาสองเดือนที่ได้ฝึกงานที่ mountain ผ่านไปเร็วมากกก มากจริงๆ