mountain male
ข่าวสาร

เมล มนัสนันท์ เกียรติเจริญมิตร

เริ่มต้นเลย รู้จักที่นี่จากอั้นแนะนำ ให้มาฝึกด้วยกันเหมือน ของเป็นต่อ ตอนแรกเกือบไม่ได้มาฝึกที่นี่แล้ว แต่โชคก็เข้าข้างให้ได้มาอยู่ในครอบครัวเล็กๆ ที่นี่ มาฝึกงานวันแรกก็ดูเกร็งๆ แต่ทุกคนเป็นกันเองมาก