mountain beer
ข่าวสาร

เบียร์ อรรถวุฒิ บัวขาม

ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ได้ใช้ชีวิตในบ้านเมาเทน หลังนี้ผมรับได้อะไรหลายๆอย่างทั้งในเรื่องการทำงานการดำเนินชีวิตทั้งความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องสิ่งที่ผมได้รับจากบ้านหลังนี้มันมากมายเกินกว่าคำบรรยาย ความรู้ที่ได้รับมาก็มากมายพี่ๆทุกคนสอนงานให้ทุกอย่างพี่ๆใจดีมากๆครับ