ประสบการณ์ฝึกงาน

ชาลี อชิตศักดิ์ บุญเยื้อน

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

เริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมาแนะนำให้กับรุ่นพี่ และคนอื่นๆ ที่เรารู้จัก พี่ตะ พี่อร พี่บอม พี่โม และ พี่เกียรติ ที่จะมาฝึกงานในครั้งนี้ ก็มีประสบการณ์ในด้านการฝึกงานอีกด้วย เพื่อที่จะมาฝึกงานในครั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ดีมากที่สุด วันแรกๆ ก็เริ่มสอนให้ทำงานอย่าง เช่น พี่เกียติให้สอนทำเรื่องเกี่ยวกับออกแบบเว็บ เพราะว่าพี่ๆ เกียรติสอนให้ทำออกแบบเว็บไซต์อย่างเดียว ส่วนพี่บอมก็สอนทำเว็บไซต์และโลโก้ เพราะว่า ชอบงานของพี่บอมมากกว่าสอนทำเว็บ อย่างเช่นให้สอนทำเกี่ยวกับโลโก้แบบนี้นะ เพราะว่าโลโก้ก็สนใจอยู่ เช่น น้ำดื่ม ยอกจากนี่ ให้สอนทำเกี่ยวกับกราฟิก design อีกด้วย ส่วนพี่โมก็สอนกับการถ่ายถ่ายภาพ ก็สนใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนำความสมรู้จากพี่ๆ ฝึกงานทุกคน เพื่อนำมาใช้ในการสอนแล้ว เป็นอย่างยิ่งที่เราศึกษาความรู้ในการใช้โปรแกรมทั้ง Illustrator Photoshop Dreamweave เป็นต้น เพราะว่าเราเริ่มฝึกงานประมาณ 2 เดือนครึ่ง เพื่อให้ความรู้ในด้านวิชาชีพในการทำงานครั้งนี้ให้มากยิ่งขึ้น พี่ให้ออกแบบโลโฏ้ที่จะส่งให้กับลูกค้า อีกด้วย ก็ชื่นชมพี่ๆ ทุกคนมากที่ให้ผมทำงาน มากยิ่งขึ้น พี่บอมให้ผมทำโลโก้บ้าง กราฟิกบ้าง ก็รู้สึกดีมากในการทำงานครั้งนี้ ผลงานก็มีเยอะมากพอสมควร

            รู้สึกในการฝึกงานครั้งนี้เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว สามารถบอกพี่เกียรติ หรือ พี่บอมได้ ถ้าหากงานมีปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขงานได้ และส่งเข้าไปที่ line นะละ ของพี่เกียรติหรือพี่บอมก็ได้ ก็แล้วแต่ ส่วนของงานที่ดีแล้วก็สามารถส่งให้พี่บอม หรือ พี่เกียรติได้ 

            การฝึกงานที่บริษัท เมาเทน สตูดิโด ครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี อาหารก็อร่อยมากครับ นอกจากนี้ผลงานที่ผมทำเอาไว้ตั้งแต่แรก ๆ มาจนถึงงานชิ้นสุดท้าย พี่เกียรติบอกว่า ทำโลโก้ของตัวเองให้ก็แล้วกันนะ ส่วนงานที่พี่เกียรติทำคืองานออกแบบเว็ปของตัวเอง คล้ายของ Kaidee.com ทั้ง Illustrator Dreamweave ส่วนงานที่พี่เกียรติทำเอาไว้ก็มีแต่ไม่เยอะมากเท่าไร งานส่วนใหญ่ก็ให้พี่บอมออกแบบกราฟฟิกมากกว่า เช่น ออกแบบปกซีดี โปสเตอร์ โลโก้ ที่เราสามารถทำได้ สนุกมากทำให้เราได้เรียนรู้ เราสามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากพี่เกียรติ พี่บอมแล้ว พี่อรก็ให้ผมทำโลโก้ CHIANG MAI SKY ICE ส่วนพี่ตะก็ให้ดราฟโลโก้ให้เหมือนในภาพ ก็พี่ตะก็ให้ผมช่วยทำความสะอาดเช็ดกระจกหน้าบริษัท ให้สะอาดครับ ผมก็ชื่นชมพี่ๆ ทุกคนมากๆ ครับ เพื่อให้ผมประสบความสำเร็จ เป็นอย่างยิ่งแล้วก็นำผลงานทุกชิ้นที่ผมฝึกงานมาเก็บเอาไว้บ้าง บางส่วนครับ

ชาลี อชิตศักดิ์ บุญเยื้อน
สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี