guy
ข่าวสาร

กาย ปฏิรัตน์ ศรีผิวจันทร์

สตูดิโอออกแบบขนาดกระทัดรัด ที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนมีบ้านที่พิเศษเพิ่มมาอีกหลัง ได้พบกับสิ่งที่เรียกว่า “เพื่อน” ที่ต่างคนต่างมาจากแต่ละสถาบันและก็ได้มารู้จักกันและสนิทกัน
ได้รู้จักกับคำว่า “พี่ ” ที่มากกว่าคำว่าพี่ และทั้งสองอย่างนี้ก็ได้มากลายเป็นครอบครัวของผมแบบไม่ทันรู้ตัว