ประสบการณ์ฝึกงาน

ปาล์มมี่ นวรัตน์ จุลพันธ์

สาขาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม
คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จากการที่ได้มาฝึกงานกับ Mountain Studio นั้นทำให้รู้ว่า Mountain Studio เป็นบริษัทที่ที่สถานที่ทำงานเล็กเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นทั่วๆไป แต่เรื่องงานที่ทำนั้นไม่ได้เล็กเหมือนสถานที่ เพราะงานที่ทำนั้นมีแต่งานที่มีคุณภาพ ซึ่งพี่ๆเหล่าทีมงาน Mountain Studio ได้ตั้งใจทำสุดความสามารถเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีแก่ลูกค้าที่ได้มาใช้บริการ พี่ๆใน Mountain Studio นั้น มีอยู่ 2คน ได้แก่ พี่ต๊ะและพี่อร ซึ่งพี่ทั้งสองคนใจดีมาก ให้การดูแลต้อนรับน้องๆที่มาฝึกงานเป็นอย่างดี เวลาในการเริ่มทำงานในแต่ละวันนั้นจะเริ่มที่ประมาณ 10 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็น งานที่ได้ทำจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ที่พี่จะมอบหมายให้ การมาฝึกงานที่ Mountain Studio นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานเพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้รู้จักกับความเป็นอยู่ในสังคมซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเพื่อให้ เรานั้นสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีและร่วมทำงานกันได้อย่างมีความสุข

ปาล์มมี่ นวรัตน์ จุลพันธ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น