มหาวิทยาลัยศิลปากร

แมค ชัยวัฒน์ กตะศิลา

แมค ชัยวัฒน์ กตะศิลา

“บริษัทที่ไม่ได้ดีที่สุด และเป็นบริษัทที่ไม่ได้เเย่ที่สุด แต่ทั้งหมดนั้นเป็นบริษัทที่อบอุ่นที่สุด”

บาย ตมิสา

บาย ตมิสา เอี่ยมแทน

วันแรกที่จะมาดูแค่แผนที่ไม่ได้มีความเตรียมตัวอะไรมาเลย เดินทางครั้งแรกก็หลง กว่าจะหาบริษัทเจอ แล้วก็เจอนางฟ้ามาโปรด