มหาวิทยาลัยพะเยา

กอไผ่ วรธันย์ พันธุ์เขียน

กอไผ่ วรธันย์ พันธุ์เขียน

มาฝึกงานที่นี่คือดีมากก ได้ทำงานต่างๆ ได้พวกพี่คอยสอนหลายอย่างมีเครียดบ้าง กดดันบ้างแต่ก็ได้พวกพี่ๆอยสอนคอยบอกว่าต้องทำอะไร ทำอย่างไง แต่ที่ชอบอีกอย่างคือที่นี่อาหารคือที่สุดของที่สุด อร่อยทุกมื้อฝีมือพี่อรคืออร่อยทุกอย่างงง