มหาวิทยาลัยศิลปากร

บาย ตมิสา

บาย ตมิสา เอี่ยมแทน

วันแรกที่จะมาดูแค่แผนที่ไม่ได้มีความเตรียมตัวอะไรมาเลย เดินทางครั้งแรกก็หลง กว่าจะหาบริษัทเจอ แล้วก็เจอนางฟ้ามาโปรด